Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

www.smm.lt

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

www.sam.lt

 

Studijų kokybės vertinimo centras

www.skvc.lt

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

www.kksd.lt

 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas

www.kksd.lt/index.php?3330463336

 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

www.ltok.lt

 

Lietuvos olimpinė akademija

www.loa.lt