Nuo mokesčio už ugdymą Joniškio sporto centre atleidžiami mokiniai, gavus tėvų prašymą  (Prašymas):

 • mokiniai iš socialiai remtinų šeimų, gaunančių socialinę pašalpą ir Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro auklėtiniai – 100 proc.(mokiniai nuo mokesčio atleidžiami ne ilgiau kaip vienerius metus).
 • Lietuvos pirmenybių, čempionatų prizininkai – 100 proc. (mokiniai nuo mokesčio atleidžiami ne ilgiau kaip vienerius metus;
 • mokiniai, jei jie ne mažiau kaip dvi savaites nelankė pratybų dėl ligos ar kitos svarbios priežasties ir atvykę į Joniškio sporto centrą per tris dienas pateikė argumentuotą tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą – 100 proc;
 • mokiniai, jei nelankė pratybų mokinių atostogų bendrojo ugdymo mokyklose metu (tėvų(globėjų, rūpintojų) prašymų teikti nereikia) – 100 proc;
 • mokiniai, jei neformaliojo švietimo programa nevykdoma ar vykdoma nuotoliniu būdu dėl įstaigoje susidariusių objektyvių priežasčių (nuo paskelbto karantino pradžios iki karantino pabaigos) – 100 proc.
 • Mokestis už ugdymą Joniškio sporto centre yra 2,90 Eur.

    Mokestis mažinamas:

 • mokiniams, kada neformaliojo švietimo įstaigą lanko daugiau nei vienas tos šeimos vaikas ir vienam šeimos nariui tenka mažiau pajamų nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybės remiamų pajamų dydis per mėnesį – 50 proc. (1,45 Eur);
 • mokiniams, kurie pasirinkę lankyti dvi sporto šakas ar daugiau nei dvi sporto šakas – 50 proc. už antrą ir kitas sporto šakas (1,45 Eur);
 • mokiniams iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ir lanko neformaliojo švietimo įstaigas – 50 proc. (1,45 Eur).

    Mokestis už ugdymą internetu:

Gavėjo pavadinimas:       Joniškio sporto centras

Gavėjo sąskaita:               LT164010040400090077

Gavėjo bankas:                Luminor Bank AS – kodas 40100

Gavėjo kodas:                 190565954

Mokėjimo paskirtis: mokinio vardas ir pavardė, už kokios sporto šakos pratybas (futbolo, gimnastika visiems, graikų-romėnų imtynes, karatė, krepšinį, lengvąją atletiką, stalo tenisą, tinklinį, žolės riedulį).

 • Mokestis už ugdymą sumokamas iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.
 • Jeigu mokinys nusprendžia nebelankyti Joniškio sporto centro pratybų, tėvai (globėjai) privalo apie tai raštu pranešti ne vėliau kaip prieš 2 savaitės.