Sporto centro misija ir vizija

Vizija —  per sportą skatinti vaikų ir jaunimo savarankiškumą, padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę bei įdiegti norą sportuoti visą gyvenimą, plėtoti saviraišką.

Misija — per masiškumą siekti meistriškumo.