Mokestis už vaikų neformalųjį ugdymą

Mokinių atleidimo nuo mokesčio už ugdymą tvarkos aprašas